DroPyl 500

мулти-комплексна грижа  за теб

Ефективност

DroPyl 500 е ефективна стратегия за превенция на епителната и стромална пролиферация, водещи до повишен риск от атипична хиперплазия (образуване на ракови клетки).

Безопасност

При дългосрочна употреба на DroPyl 500, странични реакции не са наблюдавани и такива не се очакват. Употреба с повишено внимание, единствено при пациенти, с доказана алергия към някой от активните съставки

Качество

Разработен, произведен и сертифициран в пълно съответствие с утвърдения GMP стандарт.

Описание на продукта

Напълно нова формула,
за бърз и дълготраен ефект, с  безопасно въздействие и удобен дневен прием

DrоPyl 500 e активен, двуфазен мулти-комплекс с клинично тествана и доказана ефективност на активните субстанции, с множество ефекти върху биохимичните процеси, регулиращи метаболизма на естрогеновите рецептори, както и такива, свързани с клетъчната пролиферация, диференциацията, апоптозата, имунната регулация, както и геномната стабилност.

DroPyl 500 превентира прогреса в развитието на фибро-кистозните образувания (гърда, яйчник), както и възникването им деново.
Чрез осъществяване на селективен захват на свободните радикали, се инициира процеса на контрол върху възникването и преобразуването на естествените в атипични хиперплазии в таргетните органи – гърда/яйчник.
Отчита се значително намаляване на болковата симптоматика и пременструалния дискомфорт (PMS), след 3-4 седмична употреба на DroPyl 500. Това се дължи на „CBD“ компонента в меката капсула (f2), както и на компонента „Pine bark extr.“, от твърдата капсула (f1). Редукцията в болковата симптоматика се засилва във времето, поради комулативния ефект при продължителен прием.

Измерени показатели

Ето какво показват резултатите от проведените тестове при сертификациране на DrоPyl 500

ефективност

безопасност

качество

Основни активни компоненти

“Оксидативният стрес представлява нарушен баланс между генерирането на свободни радикали в организма и антиоксидантната защитна система, включваща участието на специфични ензими, антиоксидантните витамини Е и С, редуциран глутатион и някои други ендогенни метаболити.” 
Министерство на Здравеопазването на Република България

референция
Анти оксидантен комплекс:
Pine Bark Extract, Potassium Iodide,
L-Glutathione liposomal,Coenzime Q10(Ubidecarenone
Болкоуспокояващ и седиращ комплекс:
Cannabidiol (CBD), Bark Extract, Folic Acid
Mикроелементи & Витамини:
Zinc Gluconate, Natural Selenium, Retynil Palmitate(Vit A), DL-alpha- tokopferyl acetate (Vit E)
Капсули с ретардно освобождаване
индикация

Бучка в гърдата

“Почти всички случаи на рак се появяват в резултат на естествените процеси на живот в самите клетки, свързани с хидролизата и появата на агресивни форми на кислород в тялото.”/Томас Ланг

научи повече

Ефекти от приема на продукта

Протективен/Противотуморен ефект

Чрез осъществяване на контрол върху таргетните процеси в гърда и яйчник, продукта превентира рецидивите на фибро-кистозната болест и спомага за ирадикиране на действието на свободните радикали, което от своя страна води до сигнификантно намаляване на риска от евентуална малигнизация (ракова трансформация).

Болкоуспокояващо въздействие

Отчита се значително намаляване на болковата симптоматика след 3-4 седмичен прием, ефект засилващ се с продължителната употреба на продукта.

Епителна регенерация

Ефекти – свързани с ограничаване на епителната и/или стромална пролиферация, чрез блокиране на естрогеновите рецептори, които стимулират процеса. 

индикация

Яйчникова киста

научи повече

Ефекти от приема на продукта

Мощен антиоксидантен ефект
Фуликулна стимулация
Протекция на лигавицата
Болкоуспокояващо въздействие

Контакти

HEALTH-HUB LTD  

www.health-hub.bg
+359 2 958 6547

[wpforms id="53"]