Здравето е това, за което трябва да се грижим ежедневно и всеотдайно

DroPyl 500 - мулти-комплексна грижа  за теб

Ефективност

Eфективна стратегия за превенция на епителната и стромална пролиферация, водещи до повишен риск от атипична хиперплазия (образуване на ракови клетки).

Безопасност

При дългосрочна употреба, странични реакции не са наблюдавани и такива не се очакват. Употреба с повишено внимание, единствено при пациенти с доказана алергия към някои от активните съставки

Качество

Разработен, произведен и сертифициран в пълно съответствие с утвърдения GMP стандарт.

Описание на продукта

Напълно нова формула,
за бърз и дълготраен ефект, с  безопасно въздействие и удобен дневен прием

Aктивен, двуфазен мулти-комплекс с клинично тествана и доказана ефективност на активните субстанции, с множество ефекти върху биохимичните процеси, регулиращи метаболизма на естрогеновите рецептори, както и такива, свързани с клетъчната пролиферация, диференциацията, апоптозата, имунната регулация, както и геномната стабилност.

Превентира прогреса в развитието на фибро-кистозните образувания (гърда, яйчник), както и възникването им деново.
Чрез осъществяване на селективен захват на свободните радикали, се инициира процеса на контрол върху възникването и преобразуването на естествените в атипични хиперплазии в таргетните органи – гърда/яйчник.
Отчита се значително намаляване на болковата симптоматика и предменструалния дискомфорт (PMS), след 3-4 седмична употреба. Редукцията в болковата симптоматика се засилва във времето, поради кумулативния ефект при продължителен прием.

Измерени показатели

Ето какво показват резултатите от проведените тестове при сертифициране

ефективност

безопасност

качество

Оксидативен стрес и неговата роля

“Оксидативният стрес представлява нарушен баланс между генерирането на свободни радикали в организма и антиоксидантната защитна система, включваща участието на специфични ензими, антиоксидантните витамини Е и С, редуциран глутатион и някои други ендогенни метаболити.” 
Министерство на Здравеопазването на Република България

ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

МОЛЕКУЛИ С АКТИВЕН ПОНТЦИАЛ 

Анти оксидантен комплекс, контролиращ хормоналната активност на естрогеновите рецептори в епителните клетки:
Pine Bark Extract, Potassium Iodide,
L-Glutathione liposomal,Coenzime Q10(Ubidecarenone
Болкоуспокояващ и седиращ комплекс, осигуряващ контрол върху симптомите на ПМС:
Cannabidiol (CBD), Bark Extract, Folic Acid
Mикроелементи & Витамини с катализираща функция:
Zinc Gluconate, Natural Selenium, Retynil Palmitate(Vit A), DL-alpha- tokopferyl acetate (Vit E)
Иновативни капсули с ретардно освобождаване от американския производител “Capsugel”:
Твърда целулозна капсула с двустранна лазерна перфорация, спомагаща контролираното освобождаване на активните вещества
индикация

Бучка в гърдата

“Почти всички случаи на рак се появяват в резултат на естествените процеси на живот в самите клетки, свързани с хидролизата и появата на агресивни форми на кислород в тялото.”/Томас Ланг

научи повече

Ефекти от приема на продукта

Протективен/Противотуморен ефект

Чрез осъществяване на контрол върху таргетните процеси в гърда и яйчник, продукта превентира рецидивите на фибро-кистозната болест и спомага за ирадикиране на действието на свободните радикали, което от своя страна води до сигнификантно намаляване на риска от евентуална малигнизация (ракова трансформация).

Болкоуспокояващо въздействие

Отчита се значително намаляване на болковата симптоматика след 3-4 седмичен прием, ефект засилващ се с продължителната употреба на продукта.

Епителна регенерация

Ефекти – свързани с ограничаване на епителната и/или стромална пролиферация, чрез блокиране на естрогеновите рецептори, които стимулират процеса. 

Правилните действия днес, водят до желаните резулати в бъдеще

КУПИ ОНЛАЙН
индикация

Яйчникова киста и ендометриоза

научи повече

Ефекти от приема на продукта

Мощен антиоксидантен ефект
Фуликулна стимулация
Протекция на лигавицата
Болкоуспокояващо въздействие

Контакти

HEALTH HUB LTD  
Sofia, Bulgaria
www.health-hub.bg
+359 2 958 6547

[wpforms id="53"]