DroPyl 500
при
фибро-кистозна мастопатия, ендометриоза / ендометриознa кистa

Ефективност

Eфективна стратегия за превенция на епителната и стромална пролиферация, водещи до повишен риск от атипична хиперплазия (образуване на ракови клетки) – чрез неселективно инхибиране на естрогеновите рецептори.

Безопасност

При дългосрочна употреба, странични реакции не са наблюдавани и такива не се очакват. Употреба с повишено внимание, единствено при пациенти с доказана алергия към някои от активните съставки

Качество

Разработен, произведен и сертифициран в пълно съответствие с утвърдения GMP стандарт.

Описание на продукта

Aктивен, двуфазен мулти-комплекс с клинично тествана и доказана ефективност на активните субстанции, с множество ефекти върху биохимичните процеси, регулиращи метаболизма на естрогеновите рецептори, както и такива, свързани с клетъчната пролиферация, диференциацията, апоптозата, имунната регулация, както и геномната стабилност.


Естествен, мощен и безвреден – неселективен инхибитор на естрогеновите рецептори


Превентира прогреса в развитието на фиброзните или кистозните образувания (гърда / ендометриум / яйчник), както и възникването им деново.
Чрез осъществяване на селективен захват на свободните радикали, се инициира процеса на контрол върху възникването и преобразуването на естествените в атипични хиперплазии в таргетните органи – гърда / ендометриум / яйчник.
Отчита се значително намаляване на болковата симптоматика и предменструалния дискомфорт (PMS), след 3-4 седмична употреба. Редукцията в болковата симптоматика се засилва във времето, поради кумулативния ефект при продължителен прием.

КУПИ онлайн

Измерени показатели

Ето какво показват резултатите от проведените тестове при сертифициране

ефективност

безопасност

качество

Оксидативен стрес и неговата роля

“Оксидативният стрес представлява нарушен баланс между генерирането на свободни радикали в организма и антиоксидантната защитна система, включваща участието на специфични ензими, антиоксидантните витамини Е и С, редуциран глутатион и някои други ендогенни метаболити.” 
Министерство на Здравеопазването на Република България

ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

МОЛЕКУЛИ С АКТИВЕН ПОНТЦИАЛ 

КУПИ онлайн
Анти оксидантен комплекс, контролиращ хормоналната активност на естрогеновите рецептори в епителните клетки:
Pine Bark Extract, Potassium Iodide,
L-Glutathione liposomal,Coenzime Q10(Ubidecarenone
Болкоуспокояващ и седиращ комплекс, осигуряващ контрол върху симптомите на ПМС:
Cannabidiol (CBD), Bark Extract, Folic Acid
Mикроелементи & Витамини с катализираща функция:
Zinc Gluconate, Natural Selenium, Retynil Palmitate(Vit A), DL-alpha- tokopferyl acetate (Vit E)
Иновативни капсули с ретардно освобождаване от американския производител “Capsugel”:
Твърда целулозна капсула с двустранна лазерна перфорация, спомагаща контролираното освобождаване на активните вещества
индикация

Бучка в гърдата

“Почти всички случаи на рак се появяват в резултат на естествените процеси на живот в самите клетки, свързани с хидролизата и появата на агресивни форми на кислород в тялото.”/Томас Ланг

научи повече

Ефекти от приема на продукта

Протективен/Противотуморен ефект

DroPyl 500 e неселективен инхибитор на естрогеновите рецептори. Чрез осъществяване на контрол върху таргетните процеси в гърда и яйчник, продукта превентира рецидивите на фибро-кистозната болест и спомага за ирадикиране на действието на свободните радикали, което от своя страна води до сигнификантно намаляване на риска от евентуална малигнизация (ракова трансформация).
 Механизъм на действие, водещ до ограничаване на епителната и/или стромална пролиферация, чрез блокиране на естрогеновите рецептори, които стимулират процеса. 

КУПИ онлайн
Болкоуспокояващо въздействие и антитуморна активност

Отчита се значително намаляване на болковата симптоматика след 3-4 седмичен прием, ефект засилващ се с продължителната употреба на продукта.
DroPyl 500 е активен, мултикомпонентен продукт, притежаващ съставки, които демонстрират инвитро цитотоксичен ефект
върху MCF-7 и HeLa ракови клетьчни линии”.

Помисли за бъдещето днес

КУПИ онлайн
индикация

Ендометриоаза и ендометриозна яйчникова киста

научи повече

Ефекти от приема на DroPyl 500

Мощен и дълготраен ефект, съпоставим с този на хормоналната терапия, при пациентки с ендометриоза и ендометриозни яйчникови кисти:

“Лечението с DroPyl 500 бавно, но стабилно намалява изявата на симптомите. Лечението с Gn-RHa въздейства по-ефективно; въпреки това, 24 седмици след края на лечението, резултатите предполагат рецидив на симптоматиката. Не е наблюдавано влияние на лечението върху менструалния цикъл или Е2 в групата на Пикногенол. CA-125 намалява и в двете групи на лечение.

Заключение: DroPyl 500 е терапевтична алтернатива на Gn-RHa при лечението на ендометриоза.”

Comparative Study J Reprod Med
2007/Aug;52(8):703-8.PMID: 17879831
„Обичайните хормонални лечения, като гонадотропин-освобождаващи хормонални агенти (Gn-RHa), вероятно могат да попречат на жените да забременеят по време на лечението. Даназол, друго хормонално лечение, предизвиква странични ефекти като овариален дефицит, остеопороза и затлъстяване. Нашите резултати показват Пикногенол като изключително ефективно естествено лечение без опасни странични ефекти,”

Dr. Takafumi Kohama, водещ изследовател в проучването
New study: Pine bark significantly reduces endometriosis
Протекция на лигавицата от въздествието на свободните радикали и естрогеновата експозиция.
„Както се очакваше, Gn-RHa потисна менструацията по време на лечението, докато в групата на лечение с пикногенол, не се наблюдава влияние върху менструалния цикъл. Gn-RHa понижи драстично нивата на естроген и за разлика от тях нивата на естроген в групата на пикногенол не показаха систематични промени по време на наблюдавания период. Пет жени в проучването, приемащи пикногенол, забременяха“.

Може да поръчате DroPyl 500 с безплатна доставка тук

Контакти

HEALTH HUB LTD

Representative Office
Sofia – Bulgaria

45А “Bulgaria” Blvd., “Bulgaria Tower”, floor 1
Phone: +359 2 958 65 47
Email: office@health-hub.bg

[wpforms id="53"]